Doen by die Teologiese Skool aansoek om toegelaat te word tot studie.

Kontak, Mev Thea Harmse, Teologiese Skool, Tel. +27 18 299 1846. Posadres: Teologiese Skool, Posbus 20004, NOORDBRUG, 2522 E-pos: thea.harmse@nwu.ac.za
  Die voltooide aansoekvorm moet voor 30 Junie van die voorafgaande jaar teruggestuur word.

Keuring sluit psigometriese evaluering in. Kontak Studente-voorligtingsdiens by +27 18 299 2893 vir inligting.

AANSOEK OM TOELATING BY NWU

Die aansoekvorms van die NWU is op die web beskikbaar by www.nuw.ac.za

Die voltooide NWU-aansoekvorm moet na die Universiteit geneem of gestuur word voor 30 Junie van die voorafgaande jaar:

Adres: Perskor-gebou F20 in Hoffmanstraat, Potchefstroom. Posadres: Toelatingskantoor, NWU, Privaatsak X6001, POTCHEFSTROOM, 2520. Tel. +27 18 299 2642.

Vir inligting oor koste van BTh-studie skakel +27 18 299 2669
Vir NWU-beurse en –lenings skakel +27 18 299 4245

Toelatingsvereistes van die NWU is volle matriekvrystelling en ‘n APS-telling van 24 (M-telling van 16). Indien jy nie hieraan voldoen nie, skakel +27 18 285 5900 vir inligting oor die Uniprep-studiejaar wat by wyse van oorbrugging toelating tot BTh kan verleen.

 

 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0