A B G H
    Grootfontein
Gobabis
Hentiesbaai
K M   O
Keetmanshoop
Karasburg
Mariental   Otjiwarongo
Okahandja
S T W  
Sanveld Tsumeb Walvisbaai
Windhoek
Windhoek Suid
 
   

G

GOBABIS

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerfgbs@iway.na
Adres: H/v Kerk- en Quinto Cuanavalestraat, Gobabis, NamibiŽ
S22.27.03.87  O18.58.03.03
Posadres van kerkraad: Posbus 146, Gobabis, NamibiŽ
Eredienstye: Somer: 09:00 en 18:00
Winter: 09:00 en 17:00
Skriba: C Bosman
Skriba tel: Sel. 00264 81 311 1404
Skriba e-pos: a_bosman@iway.na
Kassier: FXJ Nel
Kassier tel: Sel. 00264 81 423 2085
Kassier e-pos: jenel@iway.na
Koster: H Bergh
Koster tel: Sel. 00264 81 233 4359
   
Predikante: Ds W van den Heever (Werner en Gerda)
Tel. 00264 62 56 2236. Sel. 00264 81 879 0000
werries74@gmail.com
Reivilostraat 39, Gobabis
Posbus 146, Gobabis, NamibiŽ
   
   
   

GROOTFONTEIN

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: Queen Elizabethstraat 2, Grootfontein, NamibiŽ
S19.33.141  O18.06.671
Posadres van kerkraad: Posbus 433, Grootfontein, NamibiŽ
Eredienstye: Somer: 17:00
Winter: 16:30
Skriba: GS Vermaak
Skriba tel: Tel. 00264 67 23 2615
Skriba e-pos: rooidag@iway.na
Kassier: S Vermaak
Kassier tel: Sel. 00264 81 274 2372
Kassier e-pos: vermaakj@iway.na
Koster: W Bezuidenhout
Koster tel: Sel. 00264 81 321 5762
   
Predikante: Vakant
   
   
   

terug na bo

 

H

HENTIESBAAI

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: Spitzkoppestraat 1797 (h/v Spitzkoppe- en Paresisstraat), Hentiesbaai, NamibiŽ
Posadres van kerkraad: Posbus 211, Hentiesbaai, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00
Skriba: PS du Toit
Skriba tel: Sel. 00264 81 240 3597
Skriba e-pos: peetdutoit@gmail.com
Kassier: JC Swart
Kassier tel: Sel. 00264 81 277 9245
Kassier e-pos: jcswart@iway.na
Koster: JC Swart
Koster tel: Sel. 00264 81 277 9245
   
Predikante: Vakant
   
   
   

terug na bo

 

K

KARASBURG

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: Hoofstraat, Karasburg, NamibiŽ
Posadres van kerkraad: Posbus 153, Karasburg, NamibiŽ
Eredienstye: ReŽl onder mekaar vir leesdiens
Skriba: IAH du Plooy
Skriba tel: Tel. 00264 63 26 9615
Skriba e-pos: duplooygarub@iway.na
Kassier: S van der Walt
Kassier tel:  
Kassier e-pos: sarelvdwalt@hotmail.com
Koster:  
Koster tel:  
   
Predikante: Vakant
   
   
   

KEETMANSHOOP

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: (1) Keetmanshoop: 12e Laan, Noordhoek, Keetmanshoop
S26.34.101  O18.08.169
(2) Rosh Pinah: NG Kerk, Sinkstraat, Rosh Pinah
S27.57.755 O16.45.515
Posadres van kerkraad: Posbus 15, Keetmanshoop, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00
Rosh Pinah: Elke 3e Sondag om 16:30
LŁderitz: Maandag na 3e Sondag: 18:30
Skriba: JJ Mostert
Skriba tel: Sel. 00264 81 140 5245
Skriba e-pos: mostertj@namwater.com.na
Kassier: AS de Waal
Kassier tel: Sel. 00264 81 262 7682
Kassier e-pos: driesdewaal@iway.na
Koster: HJ Blaauw
Koster tel: Sel. 00264 81 210 3910
   
Predikante: Ds J Dunn (Johan en Angie)
Tel. 00264 63 22 3246. Sel. 00264 81 336 5694
johan@jad.co.za
19de Laan 12, Westdene, Keetmanshoop
Posbus 15, Keetmanshoop, NamibiŽ
   
   
   

M

MARIENTAL

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: Wolfaardtweg, Mariental, NamibiŽ
S24.37.763  O17.57.855
Posadres van kerkraad: Posbus 173, Mariental, NamibiŽ
Eredienstye: 09:30
Skriba: PJ van Wyk
Skriba tel: Sel. 00264 81 129 9964
Skriba e-pos:  
Kassier: N Schmidt
Kassier tel: Sel. 00264 81 249 2981
Kassier e-pos: narina@vsandp.com
Koster: K van Wyk
Koster tel: Sel. 00264 81 281 1640
   
Predikante: Ds J Dunn (Johan en Angie)
Tel. 00264 63 22 3246. Sel. 00264 81 336 5694
johan@jad.co.za
19de Laan 12, Westdene, Keetmanshoop
Posbus 15, Keetmanshoop, NamibiŽ

O

OKAHANDJA

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerkokh@iway.na
Adres: Martin Neibstraat 72, Okahandja, NamibiŽ
Posadres van kerkraad: Posbus 668, Okahandja, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00 en 18:00
Skriba: W Bernhardt
Skriba tel: Sel. 00264 81 271 1920
Skriba e-pos: walterb@iway.na
Kassier: SMJ Koekemoer
Kassier tel: Sel. 00264 81 124 5689
Kassier e-pos: discover@iway.na
Koster: EM Schoeman
Koster tel: Sel. 00264 81 129 5453
   
Predikante: Ds PJ Hattingh (Peter en Janneke)
Sel. 00264 81 632 6357
petjhattin@gmail.com
Kameeldoringpark, Okahandja
Posbus 668, Okahandja, NamibiŽ
   
   
   

OTJIWARONGO

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: H/v Henk Willemsstraat en Ramblerswerg, Otjiwarongo
S20.27.44.1  O016.38.46.8
Posadres van kerkraad: Posbus 349, Otjiwarongo, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00
Skriba: J Riekert
Skriba tel: Sel. 00264 81 129 9438
Skriba e-pos: riekertj@iway.na
Kassier: FN Slabbert
Kassier tel: Sel. 00264 81 124 7704
Kassier e-pos: slabbertn@otjimun.org.na
Koster:  
Koster tel:  
   
Predikante: Ds JP van der Walt (Jan en Janette)
Tel. 00264 67 30 4768. Sel. 00264 81 772 7594
vaaljasfontein@gmail.com
Ramblersweg 37, Otjiwarongo
Posbus 349, Otjiwarongo, NamibiŽ
   
   
   

S

SANVELD

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: Plaas Hippo, Hippo PrimÍre Skool, Gobabis-distrik, NamibiŽ
Posadres van kerkraad: Posbus 350, Gobabis, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00 en 10:00
Skriba: W Jacob
Skriba tel: Sel. 00264 81 681 6230
Skriba e-pos:  
Kassier:  
Kassier tel:  
Kassier e-pos:  
Koster: R du Plessis
Koster tel: Sel. 00264 81 285 2169
   
Predikante: Ds TJ Moletsane (Jeremy en Lydia)
Tel. 00264 62 58 0502. Sel. 00264 82 446 9920
tshidisomoletsane@yahoo.com
Plaas Hippo, Hippo PrimÍre Skool, Gobabis-distrik, NamibiŽ
Posbus 350, Gobabis, NamibiŽ
   
   
   

terug na bo

 

T

TSUMEB

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres:  
Adres: 5e Laan, Tsumeb, NamibiŽ
S19.15.32.401  O17.42.51.299
Posadres van kerkraad: Posbus 267, Tsumeb, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00 en 18:00
Skriba: L Vermaak
Skriba tel: Sel. 00264 81 260 3030
Skriba e-pos: pjplumbing.lv@gmail.com
Kassier: WC Horn
Kassier tel: Sel. 00264 81 740 5290
Kassier e-pos: horn.willem@ohorongo-cement.com
Koster: EJ van Jaarsveld
Koster tel: Sel. 00264 81 731 0729
   
Predikante: Ds EJ van Jaarsveld (Janrť en Marietjie)
Tel. 00264 67 22 0600. Sel. 00264 81 731 0729
janrevj@gmail.com
5de Laan 705, Tsumeb
Posbus 267, Tsumeb, NamibiŽ
   
   
   

terug na bo

 

W

WALVISBAAI

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: dorobdoppers@gmail.com
Adres: (1) Walvisbaai: Theo-Ben Gurirabstraat 137
S22.57.221  O014.30.474
(2) Swakopmund: Ferdinand Stichstraat 1
S22.40.553  O014.31.827
Posadres van kerkraad: Posbus 776, Walvisbaai, NamibiŽ
Eredienstye: Walvisbaai: 09:00
Swakopmund: 11:00
Skriba: L de Villiers
Skriba tel: Sel. 00264 81 255 6213
Skriba e-pos: dorobdoppers@gmail.com
Kassier: E Hamman
Kassier tel: Sel. 00264 81 361 0663
Kassier e-pos: wsk@iway.na
Koster: J en E Steyn
Koster tel: Sel. 00264 81 146 1918
   
Predikante: Dr HM Zwemstra (Heinrich en Jacomien)
Tel. 00264 64 20 3866. Sel. 084 581 7036
JJ Cleverlystraat 5, Lagoon, Walvisbaai
Posbus 776, Walvisbaai, NamibiŽ
   
   
   

WINDHOEK

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerefwhk@iway.na
Adres: Lutherstraat 3, Eros, Windhoek, NamibiŽ
S22.33.17.0  O017.5.18.0
Posadres van kerkraad: Posbus 9764, Eros, Windhoek, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00 en 18:00
Skriba: M Matthaei
Skriba tel: Sel. 00264 81 127 2929
Skriba e-pos: metthy@iway.na
Kassier: L van Zyl
Kassier tel: Sel. 00264 81 246 6560
Kassier e-pos: lanavanzyl@yahoo.com
Koster:  
Koster tel:  
   
Predikante: Ds HV Venter (Henning en Johanita)
Tel. 00264 61 23 2498. Sel. 00264 81 124 2398
henning.v.venter@gmail.com
Lutherstraat 3, Eros, Windhoek
Posbus 9764, Eros, Windhoek, NamibiŽ
   
   
   

WINDHOEK SUID

Klassis: Etosha
Streeksinode: Noordwes
E-posadres: gerefkerk.suid@iway.na
Adres: Schlettweinstraat 64, Pionierspark, Windhoek
S22.35.606  O17.03.713
Posadres van kerkraad: Posbus 30115, Pionierspark, Windhoek, NamibiŽ
Eredienstye: 09:00 en 18:00
Skriba:  
Skriba tel:  
Skriba e-pos:  
Kassier: D Putter
Kassier tel: 00264 61 24 4376
Kassier e-pos: gerefkerk.suid@iway.na
Koster:  
Koster tel:  
   
Predikante: Dr PJ de Bruyn (Paul en Danelle)
Tel. 00264 61 24 2004. Sel. 081 270 4707
pdebruyn007@gmail.com
Schlettweinstraat 49, Pionierspark, Windhoek
Posbus 30115, Pionierspark, Windhoek, NamibiŽ
   
   
   

terug na bo

 

 

 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0