Voornemende Studente

Iemand wat as predikant vir die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika opgelei wil word, moet TWEE aansoeke om toelating voltooi:

  • By die Kuratore van die Teologiese Skool
  • By die NWU

 

TEOLOGIESE SKOOL:
Aansoekvorms kan by die registrateur van die Teologiese Skool aangevra word by ami.dutoit@nwu.ac.za 
(Vir navrae ivm die vir die aangepaste prosedure agv COVID-19, kontak die registrateur van die Teologiese Skool by ami.dutoit@nwu.ac.za )

NWU BDiv program: Doen aanlyn aansoek by die NWU

ʼn Belangrike deel van die proses is die skryf van keuringstoetse. Die aansoeker kom dan in Januarie 2021 na Potchefstroom om die keuringstoetse af te lê en ontmoet daarna die Toelatingskommissie voordat die akademiese jaar begin.

Doen asb so gou as moontlik aansoek.