Argief

Argief Die Sinode van 1961 het ‘n duidelike besluit geneem oor die argiewe van die kerkverband waaroor dit die volle en uitsluitlike beheer het. Die Sinode spandeer koste en moeite om die argivale dokumente van die kerkrade in die argief te huisves. Die doel van die argief: Die argiefbewaarplek is ‘n inligtingsbron wat sistematies georganiseer … Continue reading Argief