GKSA Byderhand Ė hulpmiddel vir die vinnige oplees van sake oor vergaderings, finansies van die kerk, ramings, kollektes, pensioenfonds, kerklike tydskrifte, ens, ens.

 
   
GKSA Byderhand Volledig Administratiewe Buro
Inleiding Skakeldeputate
Administrasie Ramings en Kollektes
Finansies Teologiese Skool Potchefstroom
Bedieningsalternatiewe Publikasies
Bedienaars van die Woord Diakonale Inrigtings
Fondse Kerklike Vergaderings
Sustentasiefonds    
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0