Formuliere

Die liturgiese formuliere is formulerings waarop die kerke ooreengekom het om te gebruik by die rituele wat plaasvind; soos die twee sakramente van doop en nagmaal, asook by tughandelinge, belydenisaflegging en bevestiging van predikante, ouderlinge en diakens. Daarmee bevestig die kerke dat hulle een is in diens, leer en tug. Die formuliere het ʼn lang geskiedenis en is vir baie jare al in die kerke beproef. Soms is daar klein wysigings aangebring en is die formulier vir die viering van die nagmaal verkort. Hierdie wysigings kan alleen aangebring word deur ʼn besluit van die Algemene Sinode.

Die formuliere is verduideliking van die handeling wat gaan plaasvind en het daarom ʼn lerende funksie. Indien elke groep die liturgiese handelinge sonder die formulier sou wou verrig, kan dwalinge plaasvind en die geskiedenis leer dat dit inderdaad al gebeur het. Die formulier verduidelik die beginsel van die doop, nagmaal, die belydenisaflegging, tughandeling en funksie van die drie dienste in die kerk.

Daarna word sekere vrae aan die betrokkenes gevra, word daar voor die handeling gebid, vind die handeling in die teenwoordigheid van die gemeente plaas en word daar gedank. Die formulier vir die bevestiging van huwelike is ook deel van die reeks formuliere van die kerke. Daar is twee interessante formuliere, een vir die afsny van ʼn lidmaat wat vir ʼn lang tyd en na vele vermanings en tughandelinge afgesny word, en een vir sodanige persoon wat na berou en bekering weer opgeneem word.

Die volgende is verkrygbaar op www.cjbf.co.za se webblad:

 • Sakramente
  Kinderdoop
  Volwassedoop
  Nagmaal
  Nagmaal (Verkort)
  Nagmaal (Hede Afrikaans)
  Nagmaal Calvyn
 • Ander
  Belydenis
  Ban
  Heropname
 • Ampte
  Predikante
  Ouderlinge en Diakens
  Ouderlinge
  Diakens
 • Huwelik