Die gebed in die erediens en in huise en die binnekamer sluit in eerbied en bewondering vir God (lofprysing) en dankbaarheid teenoor God (danksegging), sondebesef en berou (verootmoediging en skuldbelydenis), smeking wat selfs ín klaaggebed kan wees, afhanklikheid en Christelike liefdesgesindheid (voorbidding).

Lof kan beskou word as erkenning van wie God is (sy deugde) en dank as erkenning vir wat God skenk en doen (sy dade). Lof is die hart van Bybelse gebede en lof kan getipeer word as die sentrale doel van elke gebed. In die dankgebede word God gedank vir sy reddingsdade, sy hulp, beskerming en genadegawes. God se reddingsdade trek saam in die lewe, sterwe, opstanding en voorspraak van sy Seun.

In die verootmoediging en skuldbelydenis voor God is ín belangrike erkenning dat ons almal sondaars is. Ons moet ook die sonde van die gemeenskap, die sonde van die nasie op ons neem. Die toorn van die Here kom oor alle sonde. Die bidders moet die Heilige Gees smeek om berou in hulle wakker te maak oor hulle sondige lewenstyl en diť van die gemeenskap.

Die Here beloof dat opregte skuldbelydenis deur vergewing gevolg sal word en daarom sal die bidders self onmiddellike vergiffenis ervaar en ín nuwe verhouding met God word daardeur gekonstrueer.

Voorbidding handel oor die intree ten behoewe van ín ander en is in die Bybel soms vir ín individu, of vir die volk, of vir die hele gemeente of selfs vir die heidene/nasies. Die bidders vra om God se ingrype in ín situasie en pleit om redding in ín krisis. In hierdie noodsituasie word die uitsigloosheid beklemtoon, die bidders se onvermoŽ om iets daaraan te doen en afhanklikheid van God word voor Hom bely en God se reddingskrag word veronderstel.

Smeking is om die eie nood en pyn voor God te lÍ. In die gebed moet daar telkens vasgegryp word aan die beloftes van God, byvoorbeeld aan die belofte dat Hy sy Heilige Gees sal gee aan diť wat Hom vir die Gees bid en dank. Die Ons Vader-gebed bevat al die elemente van die ware gebed. Eers word in drie bedes op God gefokus en in die laaste drie op die behoeftes van die bidder.

Aflaaibare gebede:
 
Die lig op ons pad en die lamp vir ons voete ... Die lig op ons pad en die lamp vir ons voete ... (74 KB) God in beheer van sy skepping ... Natuurelemente God in beheer van sy skepping ... Natuurelemente (55 KB)
Here, leer ons bid ... Gebed Here, leer ons bid ... Gebed (98 KB) Net om u wil te doen ... Gehoorsaamheid Net om u wil te doen ... Gehoorsaamheid (73 KB)
Prys die Naam van ons Here. Sing vrolik ... Prys die Naam van ons Here. Sing vrolik ... (68 KB)    

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0