Kerke en lidmate besef die belangrike rol wat kommunikasie speel in die daaglikse lewe van kerke om waarlik kerk tot eer van die Here te wees. Hieronder is Ďn kommunikasie handleiding wat kerke en lidmate in die proses mag help. Dit bevat baie praktiese advies oor sake soos die skep van ʼn Gmail-rekening, skep van ʼn webwerf, skep van ʼn weeklikse nuusbrief, van ʼn PowerPoint-aanbieding, van ʼn kommunikasieplan vir die gemeente, riglyne vir plakkate en pamflette, afkondigings tydens eredienste, ens.

 
Inhoudsopgawe en Inleiding
Skep van 'n gmail rekening en e-posgroepe Skep van 'n webwerf
Saamstel van 'n weeklikse nuusbrief Hoe om 'n powerpoint-aanbieding te skep
Hoe om 'n Facebook-groep te vestig en bestuur Skep en bestuur van 'n Twitter-rekening
Basiese inligting oor grootmaat-SMS stelsels Skep van kommunikasieplan
Riglyne vir plakkate en pamflette Kommunikasie met die media (persverklarings,mediaverhoudinge en perspakkies)
Belangegroepbestuur Borgskapwerwing en -bestuur
Skep van 'n YouTube-rekening en oplaai van videos Aankondigings tydens 'n erediens

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0