Nuus van Admin Buro

Die Bestuur van die Administratiewe Buro wil graag gemaklike kommunikasie met alle kerke en lidmate bewerkstellig en stuur van tyd tot skrywes aan kerke en lidmate.

Videos en ander vorme van inligting word ook met belanghebbendes gedeel. Hieronder is die mees onlangse inligting wat met kerke en lidmate gedeel is. Kerke en lidmate word deurentyd uitgenooi om met die Administratiewe Buro kontak te maak sou daar enigsinds so ‘n behoefte bestaan. Kontak dr. Wymie du Plessis in die verband op wymiedup@gksa.co.za  of by 018 297 3986