Sinode 1997 Handelinge (5581 KB)
Indeks
Opening en Rapport
Appèle en Beswaarskrifte
Bybelmedia, Bybelvertaling en verspeiding
Diakonale Sake
Ekumensiteit
Emeriraatsversorging
Evangelisering
Finansies
Evangelisering
Finansies
Jeug en Onderwys
Kerkargief en -museum
Kerkregtelik
Leerstellig
Liturgie
Publikasies / Media
Samelewingsake
Teologiese Skool

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0