Sinode 2000 Handelinge (5155 KB)
Voorwoord, Inhoudsopgawe, Register
Amptelike Opening
Appèlle en Beswaarskrifte
Bybelmedia, Bybervertaling en -verspreiding
Diakonale Sake
Ekumensiteit
Emiraatsversorging
Finansies
Jeug en Onderwys
Kerkargief  en - museum
Kerkregtelik
Leerstellig
Liturgie
Publikasies / Media
Samelewingsake
Teologiese Skool

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0