Sinode 2003 Handelinge (3146 KB)
Voorwoord, Inhoudsopgawe
Register van artikels
Opening
Appèle en Beswaarskrifte
Bybelmedia, Bybelvertaling en -verspreiding
Diakonale Sake
Ekumensiteit en Owerheid
Emiraatsversorging
Finanasies
Jeug en Onderwys
Kerkargief en -museum
Kerkregtelik
Leerstellig
Liturgies
Publikasies en Media
Teologiese Skool
Samelewingsake en ander

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0