Sinode 2009 Handelinge (6471 KB)
Voorwoord, Opening
8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Artt 3, 7)
9. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE AGENDA (ARTT 8), 339
10. Programmering
11. Deputate Nasionale Sinode
12. Appèlle en Beswaarskrifte
13. Bybelmedia, Bybelvertaling en Bybelverspreiding
14. Diakonale Sake
15. Ekumenisiteit en Owerheid
16. Emeritaatsversorging
17. Finansies
18. Jeug en Onderwys
19. Kerkargief en Kerkmuseum
20. Kerkregtelik
21. Leerstellig
22. Liturgies
23. Media / Publikasies
24. Teologiese Skool
25. Werkswyse Sinode 822

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0