Handelinge Afr 2016
 Inhoudsopgawe Handelinge 2016
 indeksering 2016
 REGISTER VAN ARTIKELS 12 JANUARIE 2016
 1 tot 7 Handelinge Januarie 2016
 8. Rapport Roepende Kerkraad
 9. Rapport Deputate Agenda van BAS 2016
 10. Rapport Programmering 2016
 11.0 Deputate ontvanklikheid van beswaarskrifte
 11.1 Beswaarskrif Potchefstroom-Die Bult
 11.2 Beswaarskrif Versoek OVS-KZN
 11.3 Beswaarskrif Randvaal
 12. Rapport Appeldeputate
 21.2 2015 Beswaarskrif GK Krugersdorp - vrou in die amp
 21.3 2012 Beswaarskrif vroue GK Bloemfontein Suid
 21.3 2015 Beswaarskrif Potchefstroom Die Bult - vrou in die amp
 21.4 2012 Beswaarskrif GK Klerksdorp Vrou in amp
 21.5 2012 Beswaarskrif GK Krugerdorp - vrou
 21.7 2012 Beswaarskrif teen Vrou Amp Klopper Kruger Stavast Vorster
 21.8 2012 Klassis Oostelike Pretoria Beswaarskrif Vrou
 BEDANKINGS EN AFSLUITING SINODE 2016

 
terug na bo
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0