Soek Noord-Kaap

C

COLESBERG

Klassis:Burgersdorp
Streeksinode:Suidelike Streeksinode
E-posadres: 
Adres:Stockenstroomstraat 30, Colesberg
Posadres van kerkraad:Posbus 196, Colesberg, 9795
Eredienstye:09:30
Skriba:N Vorster
Skriba tel:Sel. +27 82 738 2357
Skriba e-pos:danie@toverveld.co.za
Kassier:JHF Kleyn
Kassier tel:Sel. +27 82 464 2670
Kassier e-pos:jhfk@lantic.net
Koster:N Vorster
Koster tel:+27 82 406 4024
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds IJ van der Westhuizen (Izak en Carolien)
Sel. +27 79 181 1580
ijvdw1995@gmail.com
  

D

DOUGLAS

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gksadouglas@gmail.com
Adres:Douglas
Posadres van kerkraad:Posbus 70, Douglas, 8730
Eredienstye:09:30
Skriba:C Nel
Skriba tel:Sel. +27 83 937 3816
Skriba e-pos:gksadouglas@gmail.com
Kassier:Y Nel
Kassier tel:Sel. +27 82 505 4815
Kassier e-pos:gksadouglas@gmail.com
Koster: 
Koster tel: 
  
Predikante:Vakant
  
  
  

DUINEVELD

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gkduineveld@gmail.com
Adres:Sharplaan 2, Hotazel
Posadres van kerkraad:Posbus 151, Hotazel, 8490
Eredienstye:08:00 (Jan-Mrt; Jul-Sept)
11:00 (Apr-Jun; Okt-Des)
Leesdienste: 09:00
Skriba:CM Smits
Skriba tel:Sel. +27 73 273 7919
Skriba e-pos:christiensmits@yahoo.co.uk
Kassier:HME Viljoen
Kassier tel:Sel. +27 83 352 5119
Kassier e-pos:lieniev@gmail.com
Koster:J Fourie
Koster tel:Sel. +27 71 483 9958
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds P Cilliers (Pierre en Elrina)
Tel. +27 53 384 0049. Sel. +27 72 623 5735
pierrecilliers@gmail.com
  
  
  

terug na bo

 

DANIëLSKUIL

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gk.danielskuil@gmail.com
Adres:Parkweg 209, Daniëlskuil
Posadres van kerkraad:Posbus 90, Daniëlskuil, 8405
Eredienstye:11:00 (Jan-Mrt; Jul-Sept)
08:00 (Apr-Jun; Okt-Des)
Nagmaal: 09:30
Skriba:AB Pieterse
Skriba tel:Sel. +27 82 303 1095
Skriba e-pos:andreas.pieterse@petradiamonds.com
Kassier:JI du Toit
Kassier tel:Sel. +27 82 923 9166
Kassier e-pos:dutoithanna3@gmail.com
Koster:P Cilliers
Koster tel:Sel. +27 72 623 5735
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds P Cilliers (Pierre en Elrina)
Tel. +27 53 384 0049. Sel. +27 72 623 5735
pierrecilliers@gmail.com
  

DE AAR

Klassis:Burgersdorp
Streeksinode:Suidelike Streeksinode
E-posadres: 
Adres:H/v Dr Pixley ka Seme- en Maraisstraat, De Aar
Posadres van kerkraad:Posbus 100, De Aar, 7000
Eredienstye:09:30
Skriba:S Venter
Skriba tel:Sel. +27 73 376 3591
Skriba e-pos:doppers321@gmail.com
Kassier:GA Olivier
Kassier tel:Sel. +27 79 517 0215
Kassier e-pos:pikkie.olivier@dos.gov.za
Koster:H Redgard
Koster tel:Sel. +27 78 699 5924
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Vakant
  
terug na bo 

G

GROENWATER

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Groenwater
Posadres van kerkraad:PO Box 74, Postmasburg, 8420
Eredienstye:11:30
Skriba:J Plaatjie
Skriba tel:Cell. +27 82 379 2634
Skriba e-pos: 
Kassier: 
Kassier tel: 
Kassier e-pos: 
Koster: 
Koster tel: 
  
Predikante:Vacant
  
  
  

terug na bo

 

 

 

K

KATHU

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Elandstraat 15, Kathu
Posadres van kerkraad:Posbus 252, Kathu, 8446
Eredienstye:09:00 (gelyke maande)
11:00 (ongelyke maande)
Skriba:M Coetzee
Skriba tel:Sel. +27 83 443 7950
Skriba e-pos:marianne18@vodamail.co.za
Kassier:C Rossouw
Kassier tel:Sel. +27 83 379 9444
Kassier e-pos:buksencorrie@gmail.com
Koster:A Maritz
Koster tel:Sel. +2783 925 6130
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds SFF van der Walt (Steve en Renske)
Sel. +27 84 620 3290
sffvdwalt@gmail.com
  

KIMBERLEY

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gkkimberley@gmail.com
Adres:Ortleppstraat 2, Monumenthoogte, Kimberley
Posadres van kerkraad:Posbus 110015, Hadisonpark, 8306
Eredienstye:09:00
Skriba:LSG Scheepers
Skriba tel:Sel. +27 76 196 4411
Skriba e-pos:lsgscheepers@gmail.com
Kassier:G Saaiman
Kassier tel:Sel. +27 72 129 7482
Kassier e-pos:gerhard@neotericsa.co.za
Koster:BJD du Preez
Koster tel:Sel. +27 76 910 3779
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds HJ Briel (Hennie en Arina)
Sel. +27 83 414 5774
henniearina@gmail.com
  

KURUMAN

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gkkuruman@gmail.com
Adres:H/v Breë- en Kromstraat, Kuruman
Posadres van kerkraad:Postnet Suite 392, Privaatsak X1532, Kuruman, 8460
Eredienstye:10:00
Skriba:A Hearn
Skriba tel:Sel. +27 83 611 7627
Skriba e-pos:ansie.hearn@fuchs.com
Kassier:G Kruger
Kassier tel:Sel. +27 82 747 2332
Kassier e-pos:gkkuruman@gmail.com
Koster:G Kruger
Koster tel:Sel. +27 82 747 2332
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds H Reinecke (Hennie en Marteli)
Sel. +27 82 563 8825
hennie.reinecke@gmail.com
  
terug na bo 

M

MARUPING

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:98B Kerk Street, Maruping
Posadres van kerkraad:PO Box 187, Kuruman, 8460
Eredienstye:10:00
Skriba:GV Ngakaditsile
Skriba tel:Cell. +27 72 417 3208
Skriba e-pos: 
Kassier:K Moingotli
Kassier tel:Cell. +27 71 497 0016
Kassier e-pos: 
Koster: 
Koster tel: 
  
Predikante:Rev OI Rooibaadjie (Isaac and Elizabeth)
Tel. +27 53 712 1440. Sel. +27 82 387 3903
rooibaadjie@yahoo.com
  
  
  

 

 

O

OLIFANTSHOEK

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Van Riebeeckstraat, Olifantshoek
Posadres van kerkraad:Posbus 30, Olifantshoek, 8450
Eredienstye:09:00 (gelyke maande) en 11:00 (ongelyke maande)
Skriba:M van Zyl
Skriba tel:Sel. +27 83 417 4899
Skriba e-pos: 
Kassier:LL Coetzee
Kassier tel:Sel. +27 82 379 5936
Kassier e-pos:louislodewyk@gmail.com
Koster:J Black
Koster tel:+27 76 129 5738
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds SFF van der Walt (Steve en Renske)
Sel. +27 84 620 3290
sffvdwalt@gmail.com
  

ORANJERIVIER

Klassis:Burgersdorp
Streeksinode:Suidelike Streeksinode
E-posadres:gkoranjerivier@gmail.com
Adres:Gemeenskapsaal, Orania
Posadres van kerkraad:Posbus 220, Orania, 8752
Eredienstye:10:00 en 18:00
Skriba:P le R Bisschoff
Skriba tel:+27 61 813 8272
Skriba e-pos:pieterb@orania.co.za
Kassier:FJD de Klerk
Kassier tel:Sel. +27 83 680 8229
Kassier e-pos:finansies@gkoranjerivier.co.za
Koster:DC Haasbroek
Koster tel:Sel. +27 79 281 1852
  
Predikante:Ds RA Bain (Ronald en Karin)
Sel. +27 82 339 0933
ronald.bain@me.com

terug na bo

 
 

P

POSTMASBURG

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:admin@gksa-postmasburg.co.za
Adres:Van Drutenstraat 7, Postmasburg
Posadres van kerkraad:Posbus 74, Postmasburg, 8420
Eredienstye:09:30
Skriba:LD Snyman
Skriba tel:Sel. +27 83 286 8496
Skriba e-pos:leendert@webmail.co.za
Kassier:LC Potgieter
Kassier tel:Sel. +27 79 695 0555
Kassier e-pos:lukas.potgieter@luthan.co.za
Koster:LJ Calitz
Koster tel:Sel. +27 76 147 6772
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:

Dr PJ Venter (Petrus en Christine)
Tel. +27 53 313 0571. Sel. +27 84 704 2348
ds@gksa-postmasburg.co.za

Dr VE d’Assonville (Victor en Daleen)
Sel. 0049 175 506 3249
vicdas@rtsonlinde.de

  

terug na bo

 

T

TLHAKALATLOU

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Phudu Street, Tlhakalatlou, Daniëlskuil
Posadres van kerkraad:PO Box 90, Daniëlskuil, 8405
Eredienstye:11:00
Skriba:T Kruger
Skriba tel:Cell. +27 78 366 4666
Skriba e-pos: 
Kassier:DA Nyosi
Kassier tel:Cell. +27 73 503 6394
Kassier e-pos:ndumilearon@gmail.com
Koster:MD Booysen
Koster tel:Cell. +27 63 284 0995
  
Predikante:Vacant
  
  

U

UPINGTON

Klassis:Griekwaland-Wes
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:admin@gkupington.co.za
Adres:Schröderstraat 145, Oosterville, Upington
Posadres van kerkraad:Posbus 439, Upington, 8800
Eredienstye:Somer: 09:00 (Okt-Mrt)
Winter: 09:30 (Apr-Sept)
Skriba:S van Blerk
Skriba tel:Sel. +27 76 262 4516
Skriba e-pos:skriba@gkupington.co.za 
Kassier:EE Fourie
Kassier tel:Sel. +27 84 633 2117
Kassier e-pos:kassier@gkupington.co.za  
Koster:R Pretorius
Koster tel:Sel. +27 71 883 8035
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Vakant
  
  

terug na bo