Die reglement gee die nodige inligting vir die invul van 'n sustentasie-aansoek, asook die wyse waarop die aansoek deur kerklike vergaderings behandel en afgehandel word.
   
Reglement Sustentasiefonds
Sustentasie Aansoekvorm 2017
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0