Die Kerkblad word tans onder toesig van die Deputate vir Kerklike Tydskrifte van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) met die hulp van die Redaksiekommissie as ín kerklike publikasiemedium ten dienste van die kerke uitgegee. Die Kerkblad is dus nie die amptelike mondstuk van die GKSA nie, maar die GKSA is wel die eienaar en uitgewer van Die Kerkblad.

Kliek op die voorblad om meer te lees
 

   
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0