Die Slingervel word onder toesig van die Deputate Kerklike Media van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) met die hulp van die Redaksiekommissie as ín kerklike publikasie vir die skool- gaande jeug uitgegee. Die Slingervel is nie ín amptelike mondstuk van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika nie, maar die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is wel die eienaars en uitgewers van die Slingervel.

Om die lesers, die skoolgaande kerkjeug, elk in sy eie wordingsfase, te begelei in die Skrifwaarhede wat vir hulle in die tyd waarin hulle leef van toepassing is.

Om ook ontspanningsmateriaal te bied by wyse van blokkiesraaisels in verskillende vorme, vasvrarubrieke, teken, inkleur, speletjies en humor.
Om vir die kleuters en vroeŽ laerskolers 'n storie te publiseer en vir die tieners 'n vervolgverhaal.

Om by wyse van 'n penmaatrubriek, e-maatrubriek, SMS-maatrubriek en 'n briewebus en 'n verjaardaghoekie die lesers se deelname te prikkel en aan te moedig.

Om ook te sorg vir 'n pretbladsy op 'n gesonde en gebalanseerde wyse.

Om voorsiening te maak vir maats se eie werk. Hier in die besonder word Slingervellesers uitgenooi om van hulle eie gedigte in te stuur vir plasing. Afrikaanse gedigte word ook maandeliks geplaas; 1 vir die laerskolers en 1 vir die tieners.

Om die aktiwiteite van die skoolgaande jeug in die verskillende gemeentes, by wyse van 'n foto-artikel, bekend te maak.

Om met moderne joernalistieke aanpak die Slingervel se uitleg en aanbieding in te klee op 'n wyse wat vir die teikengroep prikkelend en aantreklik is.
Om die lesertal van die Slingervel met doelgerigte bemarkingsprojekte te verhoog.

Om op 'n gereelde basis die Slingervel te evalueer in die lig van die heersende lewensmilieu van die skoolgaande jeug.

 

Kliek op die voorblad om meer te lees
 

   
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0