GKSA gee nie enige waarborge of ander versekering met betrekking tot die inhoud van materiaal wat op hierdie webtuiste verskyn nie, die akkuraatheid daarvan, volledigheid of geskiktheid vir enige spesifieke doel nie. Verder word relevante eksterne webtuistes waarmee geskakel is nie deur GKSA beheer nie en gevolglik kan ons nie die versekering gee dat dit akkuraat, op datum of volledig is nie.

Die Inligting vervat in sulke eksterne webtuistes verteenwoordig nie noodwendig die sieninge van GKSA nie.

 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0