P

 
 
   
Naam van Gemeente Web Adres Naam van Gemeente Web Adres

A

AKASIA ALBERTON
ALBERTON-WES ANDEON

B

BARBERTON BELFAST
BELLVILLE BELLVILLE-OOS
 
BENONI BERGBRON
BETHAL BETHLEHEM
BLOEMFONTEIN-NOORD BLOEMFONTEIN-SUID
BOKSBURG BOKSBURG-SUID
BOTHAVILLE BRACKENHOF
BRAKPAN-SUID BULTFONTEIN

C

CACHET CENTURION
CLANWILLIAM    

D

DELMAS DENDRON
DIE KANDELAAR DURBAN NOORD

E

 
 EDEN
 
EMPANGENI
 
 
 ERMELO
 
   

F

FRANKFORT    

G

GEORGE GERMISTON
GRAAFF-REINET    

H

HARTBEESPOORT HEIDELBERG

I

INNESDAL    

K

KAAPSTAD KAMEELDRIFT
KEMPTON PARK-NOORD KIMBERLEY
KLERKSDORP KLERKSDORP-NOORD
KROKODILRIVIER KRUGERSDORP

L

LINDEN LINDLEY
LOUIS TRICHARDT LYTTELTON
LICHTENBURG    

M

MAGALIESBURG MAGOL
MESSINA MEYERSPARK
MEYERTON MIDDELBURG-NOORD
MIDRAND    

N

NEWCASTLE NOORD-OOSRAND
NOORDRAND    

O

ONTDEKKERS OOS-MOOT
OUDTSHOORN    

P

PARYS PHALABORWA
PIETERMARITZBURG PIETERSBURG-SUID
PINETOWN PORT ELIZABETH
POTCHEFSTROOM POTCHEFSTROOM BULT
POTCHEFSTROOM-OOS PRETORIA
PRETORIA-ALKANTRANT PRETORIA-ANNLIN
PRETORIA-BROOKLYN PRETORIA-MAGALIESKRUIN
PRETORIA-MEINTJESKOP PRETORIA-MONTANAPOORT
PRETORIA-NOORD PRETORIA-ROOIWAL
PRETORIA-SUNNYSIDE PRETORIA-WES
PRIMROSE PRETORIA-WONDERBOOM - SUID

R

RANDBURG RIETVALLEI
ROOIHUISKRAAL RUSTENBURG
RUSTENBURG-WES    

S

SANVELD SASOLBURG
SECUNDA SILVERTON
STELLENBOSCH
 
SUIDKUS

T

TOPIA  TOTIUSDAL

U

UPINGTON    

V

VANDERBIJL TRINITAS VEREENIGING-OOS
VREDENBURG/SALDANHA    

W

WAPADRANT WARMBAD
WATERKLOOFRAND WESRAND
WIERDAPARK WILROPARK
WINDHOEK WINDHOEK-SUID
WONDERBOOMPOORT WORCESTER
 
 

Tuisblad | Wie is ons? | Plaaslike Kerke | Gemeentes | Kommunikasie | Publikasies | Sinodes | Argief |Kontak Ons

This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0