Soek Namibia

G

GOBABIS

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gerfgbs@iway.na
Adres:H/v Kerk- en Quinto Cuanavalestraat, Gobabis, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 146, Gobabis, Namibië
Eredienstye:09:00
Skriba:C Labuschagne
Skriba tel:Sel. 00264 81 122 0172
Skriba e-pos:corlielab@iway.na
Kassier:C Bosman
Kassier tel:Sel. 00264 81 311 1404
Kassier e-pos:cobosman1952@gmail.com
Koster:H Bergh
Koster tel:Sel. 00264 81 233 4359
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds W van den Heever (Werner en Gerda)
Tel. 00264 62 56 2236. Sel. 00264 81 879 0000
werries74@gmail.com
  
  
  

GROOTFONTEIN

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Queen Elizabethstraat 2, Grootfontein, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 433, Grootfontein, Namibië
Eredienstye:09:30
Skriba:DG Scheepers
Skriba tel:Sel. 00264 81 714 7896
Skriba e-pos:scheepersgerhard8@gmail.com
Kassier:S Vermaak
Kassier tel:Sel. 00264 81 274 2372
Kassier e-pos:vermaakj@iway.na
Koster:JHC Smith
Koster tel:Sel. 0026481 318 3938
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds SA de Villiers (Stephanu en Aletia)
Tel. 00264 67 2420. Sel. 00264 81 851 5436
stephanudev@gmail.com
  
  
  

terug na bo

 

H

HENTIESBAAI

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Spitzkoppestraat 1797 (h/v Spitzkoppe- en Paresisstraat), Hentiesbaai, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 211, Hentiesbaai, Namibië
Eredienstye:09:00
Skriba:JP van W de Vries
Skriba tel:Sel. 00264 81 793 7052
Skriba e-pos:j1vwdv@gmail.com
Kassier:J van Wyk de Vries
Kassier tel:Sel. 00264 81 793 7052
Kassier e-pos:j1vwdv@gmail.com
Koster:JC Swart
Koster tel:Sel. 00264 81 247 8648
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Vakant
  
  
  

terug na bo

 

K

KARASBURG

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Hoofstraat, Karasburg, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 153, Karasburg, Namibië
Eredienstye:Somer: 09:00
Winter: 10:00
Skriba:IAH du Plooy
Skriba tel:Tel. 00264 63 68 3945
Skriba e-pos:duplooygarub@iway.na
Kassier:SJ van der Walt
Kassier tel:Sel. 00264 81 330 0149
Kassier e-pos:sarelvdwalt@hotmail.com
Koster:A van der Walt
Koster tel:Sel. 00264 81 664 5193
  
Predikante:Vakant
  
  
  

KEETMANSHOOP

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:(1) Keetmanshoop: 12e Laan, Noordhoek, Keetmanshoop
(2) Rosh Pinah: NG Kerk, Sinkstraat, Rosh Pinah
Posadres van kerkraad:Posbus 15, Keetmanshoop, Namibië
Eredienstye:Keetmanshoop: 09:00
Rosh Pinah: Elke 1ste Sondag om 16:30
Lüderitz: Kontak predikant vir besonderhede
Skriba:JJ Mostert
Skriba tel:Sel. 00264 81 140 5245
Skriba e-pos:mostertj@namwater.com.na
Kassier:AS de Waal
Kassier tel:Sel. 00264 81 262 7682
Kassier e-pos:driesdewaal@iway.na
Koster:HJ Blaauw
Koster tel:Sel. 00264 81 210 3910
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds J Dunn (Johan en Angie)
Tel. 00264 63 22 3246. Sel. 00264 81 336 5694
johan@jad.co.za
  
  
  

M

MARIENTAL

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Wolfaardtweg, Mariental, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 173, Mariental, Namibië
Eredienstye:09:30 (2de en 4de Sondag van die maand)
Skriba:PJ van Wyk
Skriba tel:Sel. 00264 81 129 9964
Skriba e-pos:okgochas1@gmail.com
Kassier:N Schmidt
Kassier tel:Sel. 00264 81 249 2981
Kassier e-pos:narina@vsandp.com
Koster:K van Wyk
Koster tel:Sel. 00264 81 239 2844
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds J Dunn (Johan en Angie)
Tel. 00264 63 22 3246. Sel. 00264 81 336 5694
johan@jad.co.za

O

OKAHANDJA

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gkokahandja@gmail.com
Adres:Martin Neibstraat 72, Okahandja, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 668, Okahandja, Namibië
Eredienstye:09:00
Skriba:C Coetzee
Skriba tel:Sel. 00264 81 124 7051
Skriba e-pos:operations@coralcoatings.com
Kassier:T Lewis
Kassier tel:Sel. 00264 81 148 8565
Kassier e-pos:tlewis@lewcor.com
Koster:T Schoeman
Koster tel:Sel. 00264 81 148 8565
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Vakant
  
  
  

OTJIWARONGO

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:H/v Henk Willemsstraat en Ramblerswerg, Otjiwarongo
Posadres van kerkraad:Posbus 349, Otjiwarongo, Namibië
Eredienstye:09:00
Skriba:JA de Klerk
Skriba tel:Sel. 00264 81 257 1035
Skriba e-pos:jan.edugate@gmail.com
Kassier:C Riekert
Kassier tel:Sel. 00264 81 204 0400
Kassier e-pos:riekertj@iway.na
Koster: 
Koster tel: 
  
Predikante:Ds JP van der Walt (Jan en Janette)
Tel. 00264 67 30 4768. Sel. 00264 81 772 7594
vaaljasfontein@gmail.com
  
  
  

S

SANVELD

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:Plaas Hippo, Hippo Primêre Skool, Gobabis-distrik, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 350, Gobabis, Namibië
Eredienstye:09:00 en 10:00
Skriba:W Jacob
Skriba tel:Sel. 00264 81 681 6230
Skriba e-pos: 
Kassier: 
Kassier tel: 
Kassier e-pos: 
Koster:R du Plessis
Koster tel:Sel. 00264 81 285 2169
  
Predikante:Ds TJ Moletsane (Jeremy en Lydia)
Sel. 00264 82 446 9920
tshidisomoletsane@yahoo.com
  
  
  

terug na bo

 

T

TSUMEB

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres: 
Adres:5e Laan, Tsumeb, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 267, Tsumeb, Namibië
Eredienstye:Somer: 09:00 en 19:00
Winter: 09:00 en 18:00
Skriba:L Espag
Skriba tel:Sel. 00264 149 8521
Skriba e-pos:espag.lizelle@gmail.com
Kassier:M Loftie-Eaton
Kassier tel:Sel. 00264 296 8370
Kassier e-pos:lofties@iway.na
Koster: 
Koster tel: 
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds R Steyn (Ruan en Zonika)
Sel. 00264 1 595 0113
steyn.ruan1@gmail.com
  
  
  

terug na bo

 

W

WALVISBAAI

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:dorobdoppers@gmail.com
Adres:(1) Walvisbaai: Theo-Ben Gurirabstraat 137
(2) Swakopmund: H/v Kiaat- en Tsavoritestraat, Ocean View
Posadres van kerkraad:Posbus 776, Walvisbaai, Namibië
Eredienstye:Walvisbaai: 09:00
Swakopmund: 11:00
Skriba:L de Villiers
Skriba tel:Sel. 00264 81 255 6213
Skriba e-pos:dorobdoppers@gmail.com
Kassier:E Hamman
Kassier tel:Sel. 00264 81 361 0663
Kassier e-pos:wsk@iway.na
Koster:J en E Steyn
Koster tel:Sel. 00264 81 146 1918
Roetekaart Walvisbaai:Klik op die skakel
Roetekaart Swakopmund:Klik op die skakel
Predikante:Dr HM Zwemstra (Heinrich en Jacomien)
Tel. 00264 64 20 3866. Sel. 00264 81 277 7456
heinrich@zwemstra.co.za
  
  
  

WINDHOEK

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gerefwhk@iway.na
Adres:Lutherstraat 3, Eros, Windhoek, Namibië
Posadres van kerkraad:Posbus 9764, Eros, Windhoek, Namibië
Eredienstye:09:00 en 18:00
Skriba:M Matthaei
Skriba tel:Sel. 00264 81 127 2929
Skriba e-pos:metthy@iway.na
Kassier:L van Zyl en Z Malan
Kassier tel:Sel. 00264 81 246 6560 / 00264 81 683 7347
Kassier e-pos:lanavanzyl@yahoo.com / zenita@namibiaplastics.com
Koster: 
Koster tel: 
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Ds HV Venter (Henning en Johanita)
Tel. 00264 61 23 2498. Sel. 00264 81 699 3525
henning.v.venter@gmail.com
  
  
  

WINDHOEK-SUID

Klassis:Etosha
Streeksinode:Noordwes
E-posadres:gerefkerk.suid@iway.na
Adres:Schlettweinstraat 64, Pionierspark, Windhoek
Posadres van kerkraad:Posbus 30115, Pionierspark, Windhoek, Namibië
Eredienstye:09:00 en 18:00
Skriba:H Smit
Skriba tel:Sel. 00264 81 127 6395
Skriba e-pos:hannes.smit@santam.com.na
Kassier:N Coertzen
Kassier tel:Sel. 00264 61 24 4376
Kassier e-pos:gerefkerk.suid@iway.na
Koster: 
Koster tel: 
Roetekaart:Klik op die skakel
Predikante:Dr PJ de Bruyn (Paul en Danelle)
Sel. 00264 81 127 8238
paul@gkws.org
  
  
  

terug na bo