PSALM 19:2

Die hemel getuig van die mag van GOD,
die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.

Welkom By GKSA Se Webtuiste

Ons is baie opgewonde
dat jy ons besoek.

Mag jou besoek verrykend wees en ons sien uit na jou volgende besoeke. Vertel asb vir jou medelidmate en vriende van ons webblad en moedig hulle aan om ons ook te besoek en van ons dienste gebruik te maak.

Ons verwelkom enige terugvoer wat ons webblad kan verbeter.

Ons onderskryf vyf beginsels van die Reformasie

  • Aan God alleen die eer ~ Soli Deo Gloria
  •  Deur Christus alleen ~ Solo Christo
  • Slegs deur genade ~ Sola Gratia
  • Slegs die Skrif ~ Sola Scriptura
  • Slegs deur geloof ~ Sola Fide

Ontkenning
Die GKSA gee nie enige waarborg of ander versekering met betrekking tot die inhoud van materiaal  wat op hierdie webtuiste verskyn, die akkuraatheid daarvan, volledigheid of geskiktheid vir enige spesifieke doel nie.

Verder word relevante eksterne webtuistes waarmee geskakel is, nie deur die GKSA beheer nie en gevolglik kan ons nie die versekering gee dat dit akkuraat, op datum of volledig is nie. Die inligting vervat in hierdie eksterne webtuistes verteenwoordig nie noodwendig die sieninge van die GKSA nie.

Sit meer siel in sielkos

Dagstukkies

Kliek onder op die almanak vir volledige jaar se dagstukkies

Ons Jeug is vir ons belangrik

Gereformeerde Kerke Jeug

Klik onder op 'n voorblad om meer te lees

Tydskrifte