Vergaderingprosedures

Vergaderings vorm ʼn integrale deel van kerkregering. Hierin moet elke saak en die manier hoe sake hanteer word in die toepaslike plek wees, sodat vergaderings funksioneel ʼn bydrae lewer tot die opbou van die kerk en die uitbreiding van die koninkryk van God.

Vir behoorlike funskionering van elke lid van die liggaam van Christus (kerk) en vir die lede saam, is goeie orde in vergaderings noodsaaklik. Daarom is daar sekere vereistes waaraan ʼn kerklike vergadering moet voldoen (vergaderingsprosedure) om aan dié doel te kan beantwoord.