Voornemende Studente

Sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Junie 2021l

 Wil jy ʼn predikant in die GKSA word?

Persone wat predikante in die GKSA wil word, moet met die goedkeuring van sy kerkraad, vóór einde Junie van die voorafgaande jaar, aansoek by die Kuratore doen om toegelaat te word tot die predikantsopleiding. 

Aansoekvorms kan by die registrateur van die Teologiese Skool aangevra word by elsabe.labuschagne@nwu.ac.za  Volledige aansoeke moet dan teen 31 Julie 2021 by die registrateur ingedien word. 

Die aansoeker moet ook aanlyn aansoek doen by die NWU vir toelating tot die BDiv program.  Die aansoeke vir toelating tot die NWU is nou oop.

Al die nodige inligting is in die aansoekvorm te kry. ʼn Belangrike deel van die proses is die skryf van keuringstoetse.   Kontak die NWU se kantoor vir Studentevoorligting en Ontwikkeling.  Die aansoeker ontmoet in September die Toelatingskommissie van die Kuratore, wat oor sy toelating of nie, besluit.