Voornemende Studente

Sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Junie 2023

 Wil jy ʼn predikant in die GKSA word?

Persone wat predikante in die GKSA wil word, moet met die goedkeuring van sy kerkraad, vóór einde Junie van die voorafgaande jaar, aansoek by die Kuratore doen om toegelaat te word tot die predikantsopleiding. 

Aansoekvorms kan by die waarnemende registrateur van die Teologiese Skool aangevra word by tsp@gksa.co.za

 Volledige aansoeke moet dan teen 31 Julie 2023 by die waarnemende registrateur ingedien word.